Gå till innehåll

Representation från styrelsen idag varit på Lantmäterisamråd som syftade till att lägga fast markområdes- och ledningsrättsavtalen för de  5 installationsområden som är aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Om inga besvär kommer in inom 4 veckor beslutas det om att avtal och uppritade kartor för ledningsrätter och andra anläggningar gäller och EEM får rådighet (tillgång till område och rätt att börja bygga). Efter besluten påbörjar EEM upphandling  och efter det påbörjas VA byggnationen, som beräknas till ca 2 år. 

Observera att det är andra områden i fokus förutom Närsjö och enskilda fastighetsägare kan lämna in besvär, inom 4 veckor, som fördröjer hela VA projektet.

Vi från NVS, identifierade inget att bevära om på mötet.

Lantmäteriet sänder protokoll från mötet inom en vecka. Vi kommer att förmedla det till er medlemmar via hemsidan.

2020-03-23 Protokollet finns nu under fliken dokument.

Styrelsen planerar en arbetsdag den 9 maj klockan 11:00, skriv in det i era kalendrar redan nu! Mer information om vad som ska göras kommer senare.
Under senvintern har problem med vildsvinens framfart i Närsjö eskalerat och de har förstört på flera tomter vid Karl Paus väg och runt paviljongen. Styrelsen har diskuterat åtgärder och förbereder för att sätta upp elstängsel längs östra delen av vårt område.

Uppdatering 2020-03-17

Efter diskussion med Närsjö gård samt representanter från kommunen (VA-ombyggnationen) överväger vi nu jakt som ett alternativ till stängsel.

Tills vi i samfälligheten har beslutat vad som är den bästa och mest effektiva åtgärden är det upp till var och en att skydda sin trädgård.

Lördagen den 14 september var det arbetsdag i Närsjö och vi var många som hjälpte till och arbetade i solskenet! Bland annat så fixades vägarna till, badet städades inför kommande vinter, studsmattan togs ned och ett jättejobb utfördes med att sprida ut sand över fotbollsplanen för att jämna till den. Efteråt åt vi korv och fikade i det fina vädret.

Under sommaren har över hälften av kajplatserna vid T-bryggan stått tomma och det finns några NVS:are som skulle vilja ha en båtplats.

Styrelsen har tagit fram ett förslag för att kunna lösa detta och nu undrar vi om någon är intresserad av att överlåta sin plats.

Förslag: För att alla som vill ha en båtplats vid T-bryggan skall kunna få en, ska man kunna sälja/överlåta sin kajplats till annan NVS fastighetsägare för ett enhetspris om 4000 kr. Ni meddelar styrelsen om ni kan tänka er att sälja eller om ni vill köpa en kajplats.

Det går även bra att låna ut sin kajplats kostnadsfritt eller mot erlagd årsavgift, men bara till annan NVS fastighetsägare.

För alla som har plats på de privata bryggorna går det bra att hämta sitt avtal hos John om man är intresserad.

Vi ses på städdagen den 14 september klockan 11:00!

Hälsningar från Styrelsen

Lördagen den 14 september kl 11.00, samlas vi vid Paviljongen.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Grusvägarna
  • Ett lass sand ska spridas ut på fotbollsplanen
  • Städa och plocka undan vid badet
  • Ta ner studsmattan
  • Vägkanter och allmänningar, röjning och trimning
  • Paviljong och soppåsförråd förbereds för vintern
  • Ett dött träd på "berget" behöver tas ne

 Styrelsen ordnar med varmkorv och bröd, samt kaffe.