Gå till innehåll

Nu har MARK/Redovisarna äntligen gjort utskicken av årets medlemsavgifter, i huvudsak via mejl. Obs! Kolla gärna er skräppost i mejlen, då vi märkte förra året att avin hamnade där för många.

Uppdatering!

Ett byte av dataserver hos vår ekonomiska förvaltare MARK/Redovisarna verkar ha orsakat att mejlet inte gått ut till vissa. Ett nytt utskick gjorden under onsdagen (21/9), enligt dem.

Obs! Kolla skräpposten i er mejl, det kan ha hamnat där.

Vid ytterligare problem/frågor så kan vi kontakta MARK/Redovisarna direkt, bäst per mejl på: info@redovisarnaab.se 

Om du har Nordea som bank så kan det vara problem att lägga in OCR-numret (vilket Nordea gjorts uppmärksamma på), det verkar då fungera att lägga in det som ”Meddelande” istället.

Vår överklagan till Mark och Miljödomstolen (eg Nacka Tingsrätt) ändrade inte på Länstyrelsens beslut, som rev upp den tidare erhållna dispensen, men domstolen var inte enig. Det fanns de som tyckte att vi skulle beviljas dispens i enlighet med Eskilstunas Statsbyggnadsförvaltnings beslut i ärendet. Efter konsultation med vår advokat så har vi överklagat till Mark och Miljööverdomstolen med tillägg av ytterliggare material och Göran Perssons mål om oskälighet att inte bevilja dispens när vissa omständigheter råder.

Se även tidigare inlägg i ärendet i flödet nedan, från 21 feb 2022 osv.

Nu är midsommar snart här och årets festfixargrupp har satt upp anslag med alla viktiga tider. Då vi har det lite stökigt i området med flera uppgrävda vägar uppmanar vi alla att under midsommar göra allt ni kan för att undvika att parkera på slätten. Parkera trångt på era egna tomter om det går, låna en plats hos grannen som inte är här och liknande. Salbohed har även lovat att vi kan få använda deras ytor för parkering under midsommar. Klipp in era häckar så att vägarna är så breda som möjligt! Sen vill vi anslutningsvis meddela att Salbohed kommer att ha semesteruppehåll på arbetet i Närsjö v. 29 och 30.

Välkomna på Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2022 som detta år planeras att genomföras i paviljongen klockan 11:00 den 26 juni 2022.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen från onsdagen den 22 juni. Dagordningen hittar ni under fliken dokument.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Nyinflyttad i Närsjö?

Eller är du befintlig medlem och har nya kontaktuppgifter, tex. ny mejladress?

Vi behöver uppdatera vår medlemsmatrikel så att vi kan upprätta en korrekt röstlängd till årsstämman, och senare för debitering av medlemsavgiften.

Vänligen skicka ett mejl till kassör Anne Danielsson på anne_danielsson@hotmail.com med dina (nya) uppgifter: Stuga i Närsjö, namn, hemadress, telefonnummer och aktuell mejladress

Vidare håller vi era kontaktuppgifter i händelse av att styrelsen eller andra medlemmar kan behöva nå de boende i ärenden som rör den egna fastigheten eller samfälligheten. Matrikeln delas självfallet inte publikt på nätet el. dyl.

Idag har John och Anne varit med på VA förbesikning av våra resterande tvärgator i Närsjö, med Daniel Johansson EEM och Salboheads representanter.

Att våra vägar är trånga och att vissa häckar och träd står ut i vägen  är inget nytt. För att inte tala om vissa murar. Innan arbetena har kommit till just din väg/fastighet så ska häckarna hållas efter av er fastighetsägare precis som vanligt. De flesta av er har gränsrör att förhålla er till. Maskinerna som används är väldigt breda och vi ser redan nu att häckarna och annat påverkas.  

Vad vi vet i dag så kommer inte festplatsen och paviljongen påverkas av VA utbyggnaden i samband med midsommar!

Vattnet kommer att sättas på onsdagen den 13 april i år, kom ihåg att stänga alla era kranar före dess! Anledningen till att det i år sätts på under en vardag är att EEMs entreprenör vill vara med för att kunna laga eventuella skador på vårt vattensystem som kan ha skett under grävningen i området. Vid samma tidpunkt är det ok att vända på våra soptunnor och börja slänga sopor i Närsjö igen. Fler soppåsar har beställts.

Sedan sensommaren 2019 har vi i styrelsen jobbat för att få behålla vår T-brygga i nuvarande skick efter att Miljökontoret i Eskilstuna öppnat ett miljöärende om att bryggan utan tillstånd bygts ut för många år sedan. Miljökontoret öppnade även 5 andra ärenden om andra privata bryggor i området. Vi bemötte ärendet och efter många diskussioner med Miljökontroret stod det klart att vi var tvugna att söka dispens i efterhand annars skulle vi få ett rivningsföreläggande. Denna dispensansökan godkändes tidigt i juni 2021. Då lade Länsstyrelsen sig i ärendet istället och begärde en överprövning. Även detta bemöttes av styrelsen inför överprövningen som skedde i november 2021, men i januari i år får vi besked om att Länsstyrelsen upphäver dispensen och underkänner komunens utredning och dessutom ifrågasätter hela bryggans tillstånd, inte bara de utbyggnationer som tidigare var aktuella. Styrelsen har efter detta nu i februari överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva dispensen till Miljödomstolen i Stockholm.

Styrelsen har vid några tillfällen tagit hjälp av en advokat för att förstå bästa vägen framåt och har även själva lagt ner oräkneliga timmar på att läsa in oss och behandla dessa ärenden. Nu håller vi tummarna för att Miljödomstolen har en annan syn än Länsstyrelsen på vår brygga, annars väntar fler överklaganden...

Nu har installationen av vatten och avlopp påbörjats i Närsjö, om ni inte har varit där så kan vi meddela att det grävs och sprängs för fullt, just nu längs Karl Paus väg med start nedifrån vattnet. EEM uppdaterar om vad som sker varje vecka på sin hemsida: Hyndevad - eem.se

På söndag stängs vattnet av och som vanligt har vi beställt en sista tömning av soporna under nästa vecka. Efter denna tömning ber vi alla att inte stänga mer sopor i våra tunnor förrän i vår.

Kommunen gör vissa framsteg i upphandlingen av vatten- och avlopputbyggnaden i vårt område. De räknar med att ha upphandlingen klar under hösten. Ett led i utbyggnaden är att fälla en del träd för att göra plats för VA- byggnationer och maskiner. Fällda träd kommer förvaras på ängen i Närsjö.