Gå till innehåll

Ett antal träd fälls nu med maskiner och framkomligheten på våra smala vägar kan vara lite begränsad medan det pågår.

Det som fällts kommer att forslas bort.

Träden fälls för att hålla efter och ta bort gamla/farliga träd i vårat område. Nere vid badet skymdes kvällssolen av några av de träd som vi nu har fällt. 

Hälsar Styrelsen 

Många flitiga höststädare ställde upp lördagen den 7:e oktober. Efter arbetet bjöds det på varma bullar och kaffe. NUF-arna passade också på att sälja slut på glass och godis ifrån kiosken.

Tack alla för gott samarbete!

Kom ihåg - den 22 oktober stängs vattnet av för vintern. 

Några ifrån styrelsen har träffat EEMs projektledare och deras miljökonsult för att prata om områdets dagvatten. Styrelsen passade även på att fråga om VA läget.
 
VA läget
EEM menar att området är en utmaning och att de ligger i en planeringsfas som kommer att pågå i ca 2 år och själva byggandet beräknas också ta ca 2 år. Det inkluderar det område som pekas ut på EEMs hemsida. Egentligen ingen ny information i dagsläget, utan eventuell anslutning kan ske tidigast år 2021.

Rörförläggning kommer till stor del att följa våra vägar och ligga djupt nog för att inte frysa. EEM kommer alltså att bli tvugna att spränga en hel del.  De återställer vägarna enligt best praxis med rätt material och lutningar för att klara en bra avrinning. Vi slipper då förhoppningsvis våra egengjorda vattenkanaler.
Ett bekymmer kan bli våra befintliga sommar- och sjövattensystem. EEM vill gärna ha de kartor vi har som visar vart de ligger. 
 
EEMs plan just nu är att bygga ett antal pumpstationer i området och vissa hushåll får självfallssystem och andra kommer att få tryckpumpssystem. I dagsläget så är det varje enskild fastighetsägare som ansvarar för rörförläggningen på den egna tomten.
 
EEM visade en nivåkarta för området och den visade på att tomterna i svackan vid infarten i området är ett ”lågområde”.
Vi behöver inte svara för problemställningar som detta kan innebära. EEM kommer att kontakta varje hushåll och reda ut varje fastighetsägares situation enskilt.

Dagvattnet
Styrelsen informerade om att vi inte känner till att någon enskild fastighetsägare har några större bekymmer med dagvattnet. Vi diskuterade våra vägars och dikens utformning och förmåga att avleda vatten. Vi visade på våra trix för att hantera vattnet som rinner längs vägarna.

Styrelsen fortsätter följa planarbetet på EEMs hemsida och har en fortsatt dialog med dem.

Kioskens öppettider:

 • Onsdag 19/7 KL 18:30
 • Lördag 22/7 KL 11:30
 • Torsdag 27/7 KL 18:30
 • Tisdag 1/8 KL 18:30

Kiosken håller öppet ca en timme. Alla NUF:are träffas lite innan och förbereder.

Kom och köp glass, godis, chips, läsk, festis och annat gott!

Välkomna!

Hälsar Närsjös UngdomsFörening

 

Eskilstuna Energi och Miljö har nu uppdaterat informationen om kommunalt VA på sin hemsida. De skriver b.la:

"Vi har nu svar på de flesta frågor som ställdes i förstudien och har en bild av vad som behöver göras. Det innebär bl a:

 • Att vi valt VA-system och genomfört en förprojektering av vatten och spillvatten för samtliga områden
 • Att vi tagit fram kalkyler för VA-utbyggnaden utifrån framtagna underlag
 • Att dialogen med tillsynsmyndigheterna är startad för att få en bild av alla tillstånds som behövs för att genomföra VA-utbyggnaden"

Läs mer på EEMs hemsida om hur de ser på VA-utbyggnadsprojektet och uppskattad tidplan m.m. 

Årsstämman hölls den 25 juni 2017. Årsstämman beslutade om oförändrad medlemsavgift:

* Medlemsavgiften är 1200 kr (1000 kr grundavgift + 200 kr för sophämtning)
* Ev. Kajavgift för båtplats vid T-bryggan 100 kr

Avgifterna betalas in till föreningens Plusgiro-konto 895926-4 senast 2017-07-31.

Vid internetbetalning, märk med efternamn.

Inbetalningsavier finns att hämta i brevlådan vid anslagstavlan vid paviljongen. Vänligen observera att avierna ligger i bokstavsordning för att underlätta för alla att hitta sin avi. 

Tack på förhand!

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Årets fotbollsmatch i Närsjö var spännande och talangerna imponerade stort. Det blev flera snygga mål, många säkra passningar och häftiga dribblingar när det röda laget mötte det blå. De röda blev matchvinnare och de blå vann i straffläggningstävling.

Solen lyste, och det gjorde även domaren i sina neongula kläder. Två talangfulla unga linjedomare gjorde också ett fint och noggrant jobb. Publiken hejade på med glada tillrop! Matchen avslutades med glassfest. 

Närsjö Samfällighets föreningsårsstämma hålls den 25/6 kl.11:00 på slätten/vid paviljongen.

Under övriga frågor kommer vi att ta upp:

 • Permanent tak på dansbanan
 • Utvärdering av arbetsdagar, hyra
  in hjälp att sköta områdets
  gemensamma grönområden och
  vägar

Möteshandlingar finns att hämta från torsdag kväll 22/6 i brevlådan vid Slätten/paviljongen.

Vi bjuder på fika och glass! Ett närvaro lotteri kommer också att finnas.

Välkomna önskar vi i Styrelsen