Gå till innehåll

Vi har ett läckage på sjövattnet på Gyllengrips väg! Vattnet är nu tillfälligt avstängt i de södra delarna av området, förhoppningsvis igång igen under morgondagen.

Uppdatering 15 oktober: Nu fungerar sjövattnet igen!

Alla medlemmar ska ha fått ett brev hem från Eskilstuna Energi och Miljö angående inventering av fastighetsgränser samt inmätning av elserviser. I korthet innebär det att man kommer att inventera fastighetsgränserna och undersöka hur eldragningen ser ut på tomterna (märks upp med ej permanent färg). Arbetena innebär att de kan behöva gå in på allas tomter samt att röra sig i tomtgränserna.

EEM meddelar även att de nu arbetar med upphandlingsunderlaget för vatten- och avloppsprojektet. När det är klart kommer upphandling att starta och därefter kan de presentera en tidsplan för projektet.

Vattnet stängs i år av söndagen den 25 oktober!

Nu finns det redskap vid grushögen på Karl Paus väg så att alla och envar kan stanna till och spontanfylla en grop eller två i våra vägar.

Sista ordinarie soptömningen var v38, men vi kommer att begära extra tömning tills vattnet stängs av. Överfyll inte tunnorna utan sök upp en tunna där era påsar får rum. Ni som har möjlighet kan väl ta med påsen hem till er andra bostad.

För allas kännedom så har Miljökontoret startat en kampanj i vårat område, att strandskyddslagen följs. Första brevet med frågor fick vi 2019-08-19. Då meddelade Miljökontoret att de har noterat att flera åtgärder har gjorts i strandskyddat område hos oss, som de ställde frågor på. Vi har besvarat dessa frågor. Det handlade om förändrade bryggor och anläggningar. Den 13 augusti i år fick vi ytterligare ett brev från miljökontoret där de berättar att deras kampanj fortsätter och omfattar numera 6 separata ärenden, där de funnit avvikelser inom vårt område. Styrelsen och några till har haft möte och diskuterat den uppkomna situationen, som är väldigt allvarlig och kan komma att innebära att flera bryggor mm måste återställas. Vi i styrelsen och andra berörda vet inte ännu utfallet.

  

Föreningens ekonomiska förvaltare har idag börjat skicka ut avier för medlemsavgiften per mejl. Bankgironumret verkar ev. vara felaktigt och vi uppmanar alla att avvakta med inbetalningen tills vi i styrelsen hunnit stämma av med förvaltaren! Återkommer med vidare information snarast! /Styrelsen

Uppdatering: 2020-08-11

Angående medlemsavgiften: BORTSE från tidigare faktura med fel bankgiro! Mejl med nya uppdaterade avier är på väg ut till alla. Förvaltaren beklagar misstaget i föregående mejl!

Rätt Bankgironummer ska alltså vara 591-6424.

Medlemmar som inte har e-post kommer inom kort att få sin avi (till sin hemadress) med vanliga posten.

Ni som undrar vart avierna för inbetalning av årsavgiften för 2020 har tagit vägen så kan vi meddela att de kommer att skickas hem till alla under augusti.

Nästa städdag i området blir söndagen den 13 september klockan 11:00. Vi hjälps åt att fixa vägarna inför hösten, fixar vid badet, tar ner studsmattan mm.

Nu kan ni även hitta svarta soppåsar i vårt förråd för soppåsar, dessa används för allt som de andra färgerna inte täcker in. Så nu är det slut med att använda egna påsar som man tex fått när man handlat på olika affärer för det brännbara avfallet. Är ni osäkra på vad som ska sorteras i vilken påse så finns det en guide på EEMs hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/sorteringsguiden/

På vissa platser har sopbilen och andra stora bilar trångt att ta sig fram, vi ber alla att ta in sina häckar så att framkomligheten ökar.

Enligt EEM kommer VA entreprenadupphandlingen troligen att pågå hela hösten. Entreprenörerna påbörjar nog arbetet våren 2021.

"EEM VA projektet" kommer under hösten att ta bort träd i området som bedöms vara  i vägen för installationen. De forslar bort veden om inget annat sägs från vår sida. 

Har boende i NVS frågor/funderingar skickar de dem till EEM kundservice@eem.se och anger Hyndevad VA installation som område. Sen beskriver man sitt ärende. Tex önskemål om flytt av anslutningspunkt.