Gå till innehåll

Byggnadsbestämmelser

Uppdaterat 2021-01-27

Hans Bäcklund och John Bertling träffade Statsbyggnadsförvaltningen 12 jan 2021, med avsikt att reda ut lite generella frågor som gäller för oss boende i Närsjö om vi vill bygga till, samt lite om den T-bryggdispens vi måste lämna in.

Vi sökte först Tf  chef på bygglovsavdelningen, enligt Kommunens hemsida, men efter lite konstiga turer landade det på att Thomas Eriksson, bygglovshandläggare, tog emot oss med kort varsel.

Thomas berättade att Tf chefen, Kim L,  som vi sökte har slutat och en Sofia  Linden från Örebro byggavdelning har fått chefsjobbet sedan aug 2020. 

Sofia var inte med på mötet, men hon har från början gjort klart att det är "bygglagen" som gäller vilket har resulterat i att den gnutta av smidghet som myndigheterna förmedlade på VA mötet feb 2019  inte gäller längre. De som har fått startbesked innan nya chefen tillträdde får bygga enligt det bygglov de erhållit menar Thomas. 

Vi får alltså bygga 45 m2 enligt omrplan samt 15m2 vidbyggt Attefall, men slutbevis mellan byggnationerna krävs. 

Fristående Attefall, Skärmtak, Friggebod och komplementbyggnader enligt omr.plan är också ok.

Avstånd från granne är 4,5 meter eller mindre efter överenskommelse.

Avstånd från allmänning och väg ska vara  minst 4,5 m, ej förhandlingsbart enligt Thomas, och han håller med om att reglerna sätter käppar i hjulen för att effektivaste byggprocess och bäste slutresultat erhålls.

Thomas menade att trots den nya fyrkantiga chefens skärpning av tillämpning av "bygglagen" så kan man ansöka om  bygglov som innehåller mindre avvikelser från omrplanen. Dessa mindre avvikelse kommer att bedömmas av bygghandläggaren  från fall för fall.

Enda sättet att ändra på reglerna är genom en lagändring eller att vi får igenom en ny områdesplan med andra regler, men det sista vet vi ju skulle kosta 500.000-1 milj kr för några år sedan och med osäkert resultat, även om Thomas menade att de ställde sig positiva till vår förfrågan 2014.

Thomas hänvisade till Boverkets hemsida där mera information om byggregler finns. Sidan innehåller även informativa videor.

Vi ska även lämna in en dispensansökan för de ändringar som gjordes för många år sen på T-bryggan enligt ett krav från Miljökontorets David  Aronsson.

Vänligen Styrelsen

Äldre information nedan

Här gäller de kommunala byggreglerna fullt ut. I dagsläget gäller följande:

  • Huvudbyggnad max 45 m2
  • Komplementbyggnader om max 15 m2
  • Friggebod max 15 m2
  • Attefall

Den enskilde måste alltid följa kommunens byggnadsbestämmelser och få tillstånd mm.