Gå till innehåll

Privata bad- och båtbryggor

Nya, egna bryggor får INTE byggas. Befintliga bryggor får, av gammal hävd, underhållas och bevaras. En förlängning av den egna bryggan kan accepteras efter att styrelsen gett sitt samtycke. Detta endast av skälet att vassen växer ut och inkräktar på badmöjligheten. Dock åligger det bryggägaren att ta bort all vass som finns inom 2m från bryggan.

Styrelsen hålls ansvarig inför Lantmäteriet inom Eskilstuna Kommun, att löftet, att inte bygga nya bryggor följs för att därmed kunna behålla de gamla, privata bryggorna. Detta är en överenskommelse med kommunen som utfärdades i samband med friköpet av markområdet 1:80.