Gå till innehåll

Strandpromenaden

Området är ett strandskyddat område. Styrelsen beslutar om ruttna träd måste fällas, sly undanröjas och att inga obehöriga strandnära byggnationer tillkommer. En rensad strandpromenad höjer områdets värde och trivselfaktor och är till för alla medlemmar. Dock får de gamla privata badbryggorna som byggdes under 30- och 40-talet underhållas enligt de nyttjanderättsavtal som har upprättats och godkänts av kommunen. Detta gäller även befintliga sjöbodar och andra gamla byggnationer utanför tomtgränserna.