Gå till innehåll

Områdesvärdar

Årsstämman 2018 beslutade, efter inkommet förslag, att införa så kallade områdesvärdar i Närsjö. De områdesvärdar som utses följer vår "färg/områdeskarta" på fyra grupper. Länk till områdeskarta

Områdesvärdarnas uppgifter blir att hälsa nya medlemmar välkomna och berätta om området, ge historisk tillbakablick m.m. På så sätt har alla nya medlemmar kontaktpersoner också för olika slags frågor som rör Närsjö.

Följande värdar valdes på stämman: 
Ingvor/Ulf Goyeryd - Orange
Majbritt/Conny - grönt
Hans/Gunilla Bäcklund - Röd
Pelle/Gunilla Lundqvist - Blå

Områdesvärdarna agerar på uppdrag av styrelsen och en checklista för vad som hanteras av värdarna kommer upprättas.