Gå till innehåll

Vattenkommittéen

Vattenkommittén har ansvar för drift, skötsel och underhåll av både dricks- och sjövatten-distributionen. Två djupborrade dricksvattenbrunnar finns inom området.

Dricksvattenanläggningen är endast till för matlagning/törstsläckning och får enbart användas till detta. Kapaciteten medger INTE att fastighetsägarna vattnar, kopplar in dusch, tvättmaskin och dylikt på dricksvattnet utan hänvisas till sjövattensystemet för dessa ändamål.

  • Under vinteruppehållet SKALL samtliga vattenkranar hållas i öppet läge.
  • Inför vattenpåsläppet på våren MÅSTE samtliga vattenkranar åter stängas.