Gå till innehåll

Ny information angående byggnadsbestämmelser

Hans Bäcklund och John Bertling träffade Statsbyggnadsförvaltningen 12 jan 2021, med avsikt att reda ut lite generella frågor som gäller för oss boende i Närsjö om vi vill bygga till, samt lite om den T-bryggdispens vi måste lämna in. Minnesanteckningar finns under information, byggnadsbestämmelser här på hemsidan.