Gå till innehåll

Uppdatering ang dispens för T-bryggan

Styrelsen har nu fått besked från Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva vårt ärende. Mark- och miljödomstolens beslut ligger därmed fast. Domstolen gick där på länsstyrelsens linje om att kommunen har gjort fel i sin prövning av dispens för vår brygga då kommunen endast prövade utbyggnaden av bryggan och inte bryggan i sin helhet. Styrelsen kommer därför nu att vända sig till kommunen och be dem göra en ny prövning av samma ärende, men då för dispens för hela bryggan. Styrelsen kommer att återkomma i frågan när vi har mer information att delge.