Gå till innehåll

Uppdatering från styrelsen angående vår T-brygga samt informationssida för VA installationen

Sedan sensommaren 2019 har vi i styrelsen jobbat för att få behålla vår T-brygga i nuvarande skick efter att Miljökontoret i Eskilstuna öppnat ett miljöärende om att bryggan utan tillstånd bygts ut för många år sedan. Miljökontoret öppnade även 5 andra ärenden om andra privata bryggor i området. Vi bemötte ärendet och efter många diskussioner med Miljökontroret stod det klart att vi var tvugna att söka dispens i efterhand annars skulle vi få ett rivningsföreläggande. Denna dispensansökan godkändes tidigt i juni 2021. Då lade Länsstyrelsen sig i ärendet istället och begärde en överprövning. Även detta bemöttes av styrelsen inför överprövningen som skedde i november 2021, men i januari i år får vi besked om att Länsstyrelsen upphäver dispensen och underkänner komunens utredning och dessutom ifrågasätter hela bryggans tillstånd, inte bara de utbyggnationer som tidigare var aktuella. Styrelsen har efter detta nu i februari överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva dispensen till Miljödomstolen i Stockholm.

Styrelsen har vid några tillfällen tagit hjälp av en advokat för att förstå bästa vägen framåt och har även själva lagt ner oräkneliga timmar på att läsa in oss och behandla dessa ärenden. Nu håller vi tummarna för att Miljödomstolen har en annan syn än Länsstyrelsen på vår brygga, annars väntar fler överklaganden...

Nu har installationen av vatten och avlopp påbörjats i Närsjö, om ni inte har varit där så kan vi meddela att det grävs och sprängs för fullt, just nu längs Karl Paus väg med start nedifrån vattnet. EEM uppdaterar om vad som sker varje vecka på sin hemsida: Hyndevad - eem.se