Gå till innehåll

Välkommen till höstens arbetsdag i Närsjö!

Lördagen den 14 september kl 11.00, samlas vi vid Paviljongen.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Grusvägarna
  • Ett lass sand ska spridas ut på fotbollsplanen
  • Städa och plocka undan vid badet
  • Ta ner studsmattan
  • Vägkanter och allmänningar, röjning och trimning
  • Paviljong och soppåsförråd förbereds för vintern
  • Ett dött träd på "berget" behöver tas ne

 Styrelsen ordnar med varmkorv och bröd, samt kaffe.