Gå till innehåll

Våra bryggor i Närsjö, information

För allas kännedom så har Miljökontoret startat en kampanj i vårat område, att strandskyddslagen följs. Första brevet med frågor fick vi 2019-08-19. Då meddelade Miljökontoret att de har noterat att flera åtgärder har gjorts i strandskyddat område hos oss, som de ställde frågor på. Vi har besvarat dessa frågor. Det handlade om förändrade bryggor och anläggningar. Den 13 augusti i år fick vi ytterligare ett brev från miljökontoret där de berättar att deras kampanj fortsätter och omfattar numera 6 separata ärenden, där de funnit avvikelser inom vårt område. Styrelsen och några till har haft möte och diskuterat den uppkomna situationen, som är väldigt allvarlig och kan komma att innebära att flera bryggor mm måste återställas. Vi i styrelsen och andra berörda vet inte ännu utfallet.