Startsida

Välkommen till Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

VA info, nu använder vi infarten från 230.

Nu åker vi in den vanliga infarten från 230:an när vi kommer till Närsjö. Entreprenören har börjat återställa de gemensamma områdena, äng och fotbollsplan mm. Det mesta av VA:t är nedgrävt, så nu återstår matningar till och från Närsjö samt elskåp och pumphus. Elledningar grävs ner just nu i Cornelius väg från paviljongen till ängen. Vidare har de en del jobb med att återställa våra vattensystem och vägar.

Publicerat den 31 Januari 2023

Digitalisering och ny hemsida

Den nya sidan är nu framtagen och lanserad. Alla fastighetsägare och boende i området kommer att få information om sitt boende och föreningens förvaltning genom denna hemsida. Ni får den fina informationen ni behöver genom att logga in. Fyll i medlemsformuläret så får ni era login uppgifter

Publicerat den 21 december 2022

Uppdatering ang dispens för T-bryggan

Då Länstyrelsen fann att T-bryggan inte har varit kontinuelig, ej på plats alla år sen 1975, krävde de att vi ska omarbeta och sända in en ny dispensansökan till Eskilstuna bygglovsförvaltning, vilket vi oxå har gjort.

Publicerat den 6 december 2022

Digitalisering och ny hemsida

Det går inte att undvika digitalisering om man vill hänga med och kunna erbjuda moderna tjänster och spara på papper.
Därför byter vi inom kort hemsida som erbjuder flera digitala funktioner såsom login, kalender, bokningar, SMS och mailutskick till er medlemmar. Och vi följer personuppgiftslagen GDPR för hantering av era data.
För att få tillgång till alla nya fina funktioner behöver du fylla i medlemsformuläret och få ett login. Det gör du under fliken "Skaffa LOGIN" medlem"

Publicerat den 14 november 2022

Vildsvin

Återigen är vi rätt hårt drabbade av besöken av vildsvina. De bökar upp lite mera än vi vill, fast de letar ju bara mat. Emmellertid så skapar det myckt besvär och då hjälper det med får- eller -elstängsel.

Publicerat den 20 november, 2022


Uppdatering ang dispens för T-bryggan

Styrelsen har nu fått besked från Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva vårt ärende. Mark- och miljödomstolens beslut ligger därmed fast. Domstolen gick där på länsstyrelsens linje om att kommunen har gjort fel i sin prövning av dispens för vår brygga då kommunen endast prövade utbyggnaden av bryggan och inte bryggan i sin helhet. Styrelsen kommer därför nu att vända sig till kommunen och be dem göra en ny prövning av samma ärende, men då för dispens för hela bryggan. Styrelsen kommer att återkomma i frågan när vi har mer information att delge.

Publicerat den 7 november, 2022

Vattnet stängs av

Söndagen den 23 oktober stängs vattnet med start vid 12-snåret. Fram till dess får man räkna med vissa störningar i vårt vattensystem då Salbohed har svårt att underhålla allt pga mycket sprängningar.

Samma dag passar vi på att plocka undan studsmattan, kom och hjälp till så går det snabbt. En mer omfattande städdag i området planeras till våren då Salbohed är klara med sitt arbete i området.

Efter att vattnet stängts av kommer det att bli en sista sophämtning och efter det vänds tunnorna och man får ta med sig sina sopor hem.

Publicerat den 13 oktober, 2022

Medlemsavgifter 2022

Nu har MARK/Redovisarna äntligen gjort utskicken av årets medlemsavgifter, i huvudsak via mejl. Obs! Kolla gärna er skräppost i mejlen, då vi märkte förra året att avin hamnade där för många.

Uppdatering!

Ett byte av dataserver hos vår ekonomiska förvaltare MARK/Redovisarna verkar ha orsakat att mejlet inte gått ut till vissa. Ett nytt utskick gjorden under onsdagen (21/9), enligt dem.

Obs! Kolla skräpposten i er mejl, det kan ha hamnat där.

Vid ytterligare problem/frågor så kan vi kontakta MARK/Redovisarna direkt, bäst per mejl på: info@redovisarnaab.se

Om du har Nordea som bank så kan det vara problem att lägga in OCR-numret (vilket Nordea gjorts uppmärksamma på), det verkar då fungera att lägga in det som ”Meddelande” istället.

Publicerat den 20 september, 2022

Årsmötesprotokoll

Nu finns årsmötesprotokollet även upplagt här på hemsidan under fliken Dokument. Styrelsens sammansättning är också uppdaterat under fliken Styrelsens sammansättning.

Glad sommar till er alla!

Publicerat den 19 juli, 2022

Uppdatering från styrelsen angående vår T-brygga

Vår överklagan till Mark och Miljödomstolen (eg Nacka Tingsrätt) ändrade inte på Länstyrelsens beslut, som rev upp den tidare erhållna dispensen, men domstolen var inte enig. Det fanns de som tyckte att vi skulle beviljas dispens i enlighet med Eskilstunas Statsbyggnadsförvaltnings beslut i ärendet. Efter konsultation med vår advokat så har vi överklagat till Mark och Miljööverdomstolen med tillägg av ytterliggare material och Göran Perssons mål om oskälighet att inte bevilja dispens när vissa omständigheter råder.

Se även tidigare inlägg i ärendet i flödet nedan, från 21 feb 2022 osv.

Publicerat den 27 juni, 2022

Midsommar närmar sig!

Nu är midsommar snart här och årets festfixargrupp har satt upp anslag med alla viktiga tider. Då vi har det lite stökigt i området med flera uppgrävda vägar uppmanar vi alla att under midsommar göra allt ni kan för att undvika att parkera på slätten. Parkera trångt på era egna tomter om det går, låna en plats hos grannen som inte är här och liknande. Salbohed har även lovat att vi kan få använda deras ytor för parkering under midsommar. Klipp in era häckar så att vägarna är så breda som möjligt! Sen vill vi anslutningsvis meddela att Salbohed kommer att ha semesteruppehåll på arbetet i Närsjö v. 29 och 30.

Publicerat den 18 juni, 2022

Kallelse till Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2022

Välkomna på Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2022 som detta år planeras att genomföras i paviljongen klockan 11:00 den 26 juni 2022. Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen från onsdagen den 22 juni. Dagordningen hittar ni under fliken dokument.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Publicerat den 15 juni, 2022

Kontaktuppgifter!

Nyinflyttad i Närsjö?

Eller är du befintlig medlem och har nya kontaktuppgifter, tex. ny mejladress?

Vi behöver uppdatera vår medlemsmatrikel så att vi kan upprätta en korrekt röstlängd till årsstämman, och senare för debitering av medlemsavgiften.

Vänligen skicka ett mejl till kassör Anne Danielsson på anne_danielsson@hotmail.com med dina (nya) uppgifter: Stuga i Närsjö, namn, hemadress, telefonnummer och aktuell mejladress

Vidare håller vi era kontaktuppgifter i händelse av att styrelsen eller andra medlemmar kan behöva nå de boende i ärenden som rör den egna fastigheten eller samfälligheten. Matrikeln delas självfallet inte publikt på nätet el. dyl.

Publicerat den 14 juni, 2022

Förbesiktning av gator inför VA utbyggnad

Idag har John och Anne varit med på VA förbesikning av våra resterande tvärgator i Närsjö, med Daniel Johansson EEM och Salboheads representanter.

Att våra vägar är trånga och att vissa häckar och träd står ut i vägen är inget nytt. För att inte tala om vissa murar. Innan arbetena har kommit till just din väg/fastighet så ska häckarna hållas efter av er fastighetsägare precis som vanligt. De flesta av er har gränsrör att förhålla er till. Maskinerna som används är väldigt breda och vi ser redan nu att häckarna och annat påverkas.

Vad vi vet i dag så kommer inte festplatsen och paviljongen påverkas av VA utbyggnaden i samband med midsommar!

Publicerat den 31 maj, 2022

Vattnet sätts på och sophämtningen startas upp!

Vattnet kommer att sättas på onsdagen den 13 april i år, kom ihåg att stänga alla era kranar före dess! Anledningen till att det i år sätts på under en vardag är att EEMs entreprenör vill vara med för att kunna laga eventuella skador på vårt vattensystem som kan ha skett under grävningen i området. Vid samma tidpunkt är det ok att vända på våra soptunnor och börja slänga sopor i Närsjö igen. Fler soppåsar har beställts.

Publicerat den 23 mars, 2022

Uppdatering från styrelsen angående vår T-brygga samt informationssida för VA installationen

Sedan sensommaren 2019 har vi i styrelsen jobbat för att få behålla vår T-brygga i nuvarande skick efter att Miljökontoret i Eskilstuna öppnat ett miljöärende om att bryggan utan tillstånd bygts ut för många år sedan. Miljökontoret öppnade även 5 andra ärenden om andra privata bryggor i området. Vi bemötte ärendet och efter många diskussioner med Miljökontroret stod det klart att vi var tvugna att söka dispens i efterhand annars skulle vi få ett rivningsföreläggande. Denna dispensansökan godkändes tidigt i juni 2021. Då lade Länsstyrelsen sig i ärendet istället och begärde en överprövning. Även detta bemöttes av styrelsen inför överprövningen som skedde i november 2021, men i januari i år får vi besked om att Länsstyrelsen upphäver dispensen och underkänner komunens utredning och dessutom ifrågasätter hela bryggans tillstånd, inte bara de utbyggnationer som tidigare var aktuella. Styrelsen har efter detta nu i februari överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva dispensen till Miljödomstolen i Stockholm.

Styrelsen har vid några tillfällen tagit hjälp av en advokat för att förstå bästa vägen framåt och har även själva lagt ner oräkneliga timmar på att läsa in oss och behandla dessa ärenden. Nu håller vi tummarna för att Miljödomstolen har en annan syn än Länsstyrelsen på vår brygga, annars väntar fler överklaganden...

Nu har installationen av vatten och avlopp påbörjats i Närsjö, om ni inte har varit där så kan vi meddela att det grävs och sprängs för fullt, just nu längs Karl Paus väg med start nedifrån vattnet. EEM uppdaterar om vad som sker varje vecka på sin hemsida: Hyndevad - eem.se

Publicerat den 21 februari, 2022

Information från styrelsen

På söndag stängs vattnet av och som vanligt har vi beställt en sista tömning av soporna under nästa vecka. Efter denna tömning ber vi alla att inte stänga mer sopor i våra tunnor förrän i vår.

Kommunen gör vissa framsteg i upphandlingen av vatten- och avlopputbyggnaden i vårt område. De räknar med att ha upphandlingen klar under hösten. Ett led i utbyggnaden är att fälla en del träd för att göra plats för VA- byggnationer och maskiner. Fällda träd kommer förvaras på ängen i Närsjö.

Publicerat denb19 oktober, 2021

Vattnet stängs av på söndag!

Dricks- och sjövattnet stängs av nu på söndag 24/10, vi börjar ca kl 10.00. Kom ihåg att ha era kranar öppna över vintern.

Hälsningar från vattenkommittén

Publicerat den 19 oktober, 2021

Årsavgiften för 2021

Avier för årsavgiften är på väg ut! MARK/Redovisarna håller som bäst på att skicka ut avier för årets medlemsavgift. De kommer via mejl till de som vi har en korrekt e-postadress till (kika gärna i skräpposten om du inte hittar den i din inkorg). Skickas via vanlig post till de som saknar giltig e-postadress.

Publicerat den 26 augusti, 2021

Arbetsdag 11 september

Den 11 september klockan 11:00 är det dags för årets andra arbetsdag i området så skriv in det i era kalendrar redan nu, Vi ses vid paviljongen och går igenom vad som behöver göras inför hösten. Välkomna!

Publicerat den 5 augusti, 2021

Nya skyltar i området

Nu har det kommit upp flera nya skyltar i området, ett flertal med texten "Parkering förbjuden för obehöriga". Dessa finns vid infarten och vid dansbanan och snart kommer det även en vid kajen. Vid infarten finns även en ny skylt med "Här slutar allmän väg" och återvändsgränd. Vid kajen finns en skylt med trivselregler och vid badet en skylt om att det ska vara tyst efter 22:00 och cykling förbjuden. Bakgrunden till alla dessa nya skyltar om parkering och allmän väg är problemen vi har haft med störande motorburna ungdomar, kanske främst under förra året. Allemansrätten gör att alla är välkomna att bada vid vår badplats, men man har inte rätt att nyttja våra privata vägar eller parkera var man vill. Naturligtvis får alla boende i Närsjö och våra gäster parkera som tidigare!

Publicerat den 5 augusti, 2021

Ordningsregler vid kajen

Med nya båtplatsavtal på plats är det dags för berörda att ta ansvar för eventuell trailer, båt och båtplats. Många tar promenaden förbi kajen och för allas trevnad är det alla som har båtplatsavtal som gemensamt har ansvar för ordning kring kaj och brygga. Enkla och kortfattade regler finns att läsa på björken vid kajen, och mer utförliga regler finns under Dokument här på hemsidan i filen som heter: Ordning vid kajen 2021-07-28.

Publicerat den 30 juli, 2021

Nya båtavtal för T-bryggan samt nya skyltar på väg in

Styrelsen har uppdaterat avtalen för båtplatser vid T-bryggan, nya avtal kan hämtas och signeras hos John. Styrelsen har även köpt in nya skyltar som begränsar parkeringsmöjligheterna för utomstående inom området, skyltarna kommer sättas upp så snart de kommit. Nu finns även protokollet från årsmötet att läsa antingen här på hemsidan under fliken Dokument, eller uppsatt på anslagstavlan på Paviljongen.

Publicerat den 8 juli, 2021

Se över era häckar

Snälla fastighetsägare, som ni vet är våra vägar redan smala och nu gör vissa häckar vägarna ännu smalare. Service och anläggningsbilar har svårt att komma fram utan skador på bilen. Tänk om våra sopkärl inte töms pga att vägarna är för trånga. Är ni bussiga och ansar era häckar och gärna vägrenen utanför också, så det ser snyggt ut. Gärna redan nu till midsommar. På en del ställen skymmer växtligheten sikten och det är inte okey .Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över vägen bör du se till att det finns fri höjd om minst 4.6m och brett nog. Och gör det med marginal då det snart växer till igen. Hjälp gärna till och prata med era grannar om detta. De kanske behöver hjälp, men det är nog tyvärr så att om man inte själv kan hålla efter växtligheten så får man leja den servicen eller om man har någon snäll granne eller kompis som kan hjälpa till.

Tack /Styrelsen

Publicerat den 24 juni, 2021

Årsmöteshandlingar

Nu finns årsmöteshandlingar att hämta i brevlådan vid paviljongen. Om någon inte har möjlighet att hämta dem kan ni maila till sekreteraren för att få dem via mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Publicerat den 14 juni, 2021

Bortse från ev faktura för medlemsavgifter som skickats ut i veckan, samt GDPR tillämpning i vår förening

Tyvärr har vår förvaltare Redovisarna av misstag skickat ut fakturor för medlemsavgiften för 2021 till en del medlemmar, har ni fått en sådan så kan ni bortse från den! Medlemsavgiften fastställs som vanligt av stämman och fakturan skickas ut efter det.

Användandet av personuppgifter i föreningar är utbrett och nödvändigt. Personuppgifter behövs i medlemsregister, nyttjanderätt-, funktionärslistor och liknande för att kunna utföra styrelseuppdraget mm. Som förvaltare balanserar vi behovet av att behandla personuppgifter mot den personliga integriteten enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Meddela styrelsen om ni har frågor eller inte accepterar detta. Denna information finns även uppladdad under Dokument.

Publicerat den 10 juni, 2021

Föreningen behöver nya krafter till valberedningen!

Föreningen behöver nya representanter till valberedningen, anmäl ditt intresse omgående antingen till någon i styrelsen eller till befintlig valberedning.

Publicerat den 2 juni, 2021

Årsmöte 2021

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 15 maj beslutat att ordinarie årsmöte för Närsjö Villatomters Samfällighetsförening ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19. En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom enbart poströstning. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående, förutom rösträknare och justerare, inte ska ha rätt att närvara.

Formulär för poströstning delas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Du fyller i dina åsikter i olika omröstningsfrågor och lämnar in handlingarna senast söndagen den 27 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen från lördagen den 12 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mejl istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Dagordningen hittar du under dokument!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Publicerat den 23 maj, 2021

Vildsvin och uppdaterade regler för T-bryggan

Om ni hör ljudet av skott under natten så behöver ni inte oroa er utan det är jakt på vildsvinsstammen som finns runt Närsjö som pågår. Förhoppningsvis minskar det risken för besök av dem i vårt område.

Styrelsen har uppdaterat reglerna för T-bryggan, ni hittar det uppdaterade dokumentet under fliken dokument.

Tack till alla som hjälpte till under städdagen!

Hälsningar Styrelsen

Publicerat den 22 maj, 2021

Arbetsdag 15 maj

På lördag är det dags för arbetsdag i Närsjö för att få vårt fina område redo för den kommande sommaren!

På grund av Coronasituationen förstår vi om ni väljer att göra en insats vid ett annat tillfälle. Det är viktigt att vi följer de pandemiregler som finns. Fika kommer inte serveras denna gång!

Vi kommer att finnas utspridda vid slätten för att hjälpa till och informera om vad som behöver göras. Glöm ej att ta med de verktyg som behövs.

Nedan ser ni vad som är planerat att göra men listan kan komma att fyllas på.

Fylla igen väggroparna och rensa väggaller

Fixa väggrenar där snöplog eller vildsvinen har skadat densamma

Rensa vid kajen

Fixa till badet, flytta borden till fotbollsplanen

Rensa skräp längs å-promenaden (KPV sjövägen)

Snygga till runt alla soptunnor, grusa av vid behov

Bär in soppåsarna i paviljongen

Städa i soppåse skåpet, kör bort tomma kartonger

Sätta upp studsmattan (om nya skyddsnätet har kommit)

Sprida sand på fotbollsplanen (kontakt Uffe Ryden)

Publicerat den 8 maj, 2021

Vatten och arbetsdag

Vattnet kommer att sättas på den 17 april, kom ihåg att stänga alla kranar före dess hälsar vattenkommittén!

Den 15 maj kommer vi att ha vårens arbetsdag i Närsjö, boka in det i era kalendrar redan nu! Mer information kommer när vi närmar oss. Hälsningar från styrelsen

Publicerat den 31 mars, 2021

Ormar vid badet och vatten

Flera personer har reagerat på att det är många huggormar runt badet. Alla ormar är fridlysta så vi kan inte göra något åt det. Man får inte döda eller flytta ormar ute i fria naturen, mer information finns på naturvårdsverket.se

Problemet brukar dock minska när fler människor rör sig i området. Vi kommer att ha uppsikt runt badet den närmaste tiden för att se vad som händer.

Många undrar även när vattnet kommer sättas på, det kommer ske under andra halvan av april för att förhindra att ledningar mm fryser sönder. Exakt datum meddelas senare.

Hälsningar från styrelsen

Publicerat den 24 mars, 2021

Våra bryggor, uppdatering

Som vi berättat om tidigare så pågår en strandskyddskampanj från Miljökontoret angående våra bryggor i Närsjö. Fyra av de 6 öppnade miljöärendena är i stort avklarade och resultatet blev att bryggägarna tvingas minska sina bryggor. Två ärenden återstår. För det ena, T-bryggans utökning, har vi lämnat in en dispensansökan och för det andra återstående ärendet avser fastighetsägaren att ansöka om dispens för förändringen av bryggan under våren.

Publicerat den25 februari, 2021

Vildsvinens framfart

Tyvärr är vildsvinen tillbaka i området och förstör. Vi uppmanar alla tomtägare att skydda sina egna tomter med staket. Styrelsen kommer inte att kunna skydda vårt område med staket då EEM inte vill att vi sätter upp staket runt området då det skulle störa utbyggnaden av vatten och avlopp. Om problemen kvarstår efter att vatten och avlopp är installerat så kan eventuellt staket sättas upp för att skydda våra gemensamma områden som tex paviljongen mm.

Publicerat den 24 februari, 2021

Plogning och sandning under vintern

Under vintern kommer följande vägar att plogas och sandas vid behov:

Karl Paus väg från 230 ner till Dansbanan, där en liten vändyta och P-plats för några bilar plogas.

Erssons väg.

Wirgins väg fram till bommen.

Cornelius väg bort till vändzon mellan tomt nr 22 och 24.

Hälsningar från styrelsen

Publicerat den 30 januari, 2021

Ny information angående byggnadsbestämmelser

Hans Bäcklund och John Bertling träffade Statsbyggnadsförvaltningen 12 jan 2021, med avsikt att reda ut lite generella frågor som gäller för oss boende i Närsjö om vi vill bygga till, samt lite om den T-bryggdispens vi måste lämna in. Minnesanteckningar finns under information, byggnadsbestämmelser här på hemsidan.

Publicerat den 27 januari, 2021

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi i styrelsen alla Närsjöbor!

Angående kommande installation av vatten och avlopp så finns det 10 generella frågor med svar från EEM uppladdade i fliken Information under vatten och avlopp.

Publicerat den 22 december, 2020

Vatten och vildsvin

Här kommer en liten uppdatering om installationen av vatten och avlopp i Närsjö samt om vildsvinen som fortsätter att besöka oss.

Kommunens projektledare för installation av vatten och avlopp säger att upphandlingen går inte så fort fram som han kunde önska och kan tyvärr inte ge några tidplaner. Samtidigt så hör medlemmar av sig och frågar hur de skall göra om de vill förbereda sig för VA installationen tex om djup vid installationspunkten. Rekommendationen är att EEM först gör sin installation fram till fastigheternas inkopplingspunkt innan fastighetsägaren installerar sin del fram till kopplingspunkten, annars kan fastighetsägaren bli tvungen att ändra det han påbörjat. Normala rördimensioner vid kopplingspunkten är för avlopp 110 mm och för vatten 32 mm. Allt material (rör mm) skall ha rätt klassning och tåla förläggning i mark utomhus. Det är viktigt att kontrollera materialegenskaperna och klassningen. Närmast på tur för EEM är att fälla träd som står i vägen för VA installationen. Sandeberg Carolina <Carolina.Sandeberg@esem.se> är vår kontakt för VA installationsfrågor.

För vildsvinen meddelar kommunen att de har skjutit av och förhindrat att svinen bor och rör sig inom vattenverkets områden, och lagat staketet. Men trots det så finns det lite svin kvar och de har hälsat på ett par tre gånger redan i björkskogen vid paviljongen. Tyvärr är det nog så att varje enskild fastighetsägare får skydda sina tomter från svinintrång tills vatten och avlopp är installerat då föreningen eventuellt sätter upp ett staket.

Publicerat den 22 november, 2020

Sjövattenläcka på Gyllengrips väg

Vi har ett läckage på sjövattnet på Gyllengrips väg! Vattnet är nu tillfälligt avstängt i de södra delarna av området, förhoppningsvis igång igen under morgondagen.

Uppdatering 15 oktober: Nu fungerar sjövattnet igen!

Publicerat den 14 oktober, 2020

Uppdatering vatten och avlopp

Alla medlemmar ska ha fått ett brev hem från Eskilstuna Energi och Miljö angående inventering av fastighetsgränser samt inmätning av elserviser. I korthet innebär det att man kommer att inventera fastighetsgränserna och undersöka hur eldragningen ser ut på tomterna (märks upp med ej permanent färg). Arbetena innebär att de kan behöva gå in på allas tomter samt att röra sig i tomtgränserna.

EEM meddelar även att de nu arbetar med upphandlingsunderlaget för vatten- och avloppsprojektet. När det är klart kommer upphandling att starta och därefter kan de presentera en tidsplan för projektet.

Publicerat den 5 oktober, 2020

Vatten, vägar och sop-hämtning

Vattnet stängs i år av söndagen den 25 oktober!

Nu finns det redskap vid grushögen på Karl Paus väg så att alla och envar kan stanna till och spontanfylla en grop eller två i våra vägar.

Sista ordinarie soptömningen var v38, men vi kommer att begära extra tömning tills vattnet stängs av. Överfyll inte tunnorna utan sök upp en tunna där era påsar får rum. Ni som har möjlighet kan väl ta med påsen hem till er andra bostad.

Publicerat den 28 september, 2020

Våra bryggor i Närsjö, information

För allas kännedom så har Miljökontoret startat en kampanj i vårat område, att strandskyddslagen följs. Första brevet med frågor fick vi 2019-08-19. Då meddelade Miljökontoret att de har noterat att flera åtgärder har gjorts i strandskyddat område hos oss, som de ställde frågor på. Vi har besvarat dessa frågor. Det handlade om förändrade bryggor och anläggningar. Den 13 augusti i år fick vi ytterligare ett brev från miljökontoret där de berättar att deras kampanj fortsätter och omfattar numera 6 separata ärenden, där de funnit avvikelser inom vårt område. Styrelsen och några till har haft möte och diskuterat den uppkomna situationen, som är väldigt allvarlig och kan komma att innebära att flera bryggor mm måste återställas. Vi i styrelsen och andra berörda vet inte ännu utfallet.

Publicerat den18 augusti, 2020

Viktig information

Föreningens ekonomiska förvaltare har idag börjat skicka ut avier för medlemsavgiften per mejl. Bankgironumret verkar ev. vara felaktigt och vi uppmanar alla att avvakta med inbetalningen tills vi i styrelsen hunnit stämma av med förvaltaren! Återkommer med vidare information snarast! /Styrelsen

Uppdatering: 2020-08-11

Angående medlemsavgiften: BORTSE från tidigare faktura med fel bankgiro! Mejl med nya uppdaterade avier är på väg ut till alla. Förvaltaren beklagar misstaget i föregående mejl!

Rätt Bankgironummer ska alltså vara 591-6424.

Medlemmar som inte har e-post kommer inom kort att få sin avi (till sin hemadress) med vanliga posten.

Publicerat den 10 augusti, 2020

Årsavgift för 2020 samt nästa städdag

Ni som undrar vart avierna för inbetalning av årsavgiften för 2020 har tagit vägen så kan vi meddela att de kommer att skickas hem till alla under augusti.

Nästa städdag i området blir söndagen den 13 september klockan 11:00. Vi hjälps åt att fixa vägarna inför hösten, fixar vid badet, tar ner studsmattan mm.

Publicerat den 3 augusti, 2020

Nu finns svarta soppåsar!

Nu kan ni även hitta svarta soppåsar i vårt förråd för soppåsar, dessa används för allt som de andra färgerna inte täcker in. Så nu är det slut med att använda egna påsar som man tex fått när man handlat på olika affärer för det brännbara avfallet. Är ni osäkra på vad som ska sorteras i vilken påse så finns det en guide på EEMs hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/sorteringsguiden/

På vissa platser har sopbilen och andra stora bilar trångt att ta sig fram, vi ber alla att ta in sina häckar så att framkomligheten ökar.

Publicerat den 9 juli, 2020

Vatten och avlopp, statusuppdatering

Enligt EEM kommer VA entreprenadupphandlingen troligen att pågå hela hösten. Entreprenörerna påbörjar nog arbetet våren 2021.

"EEM VA projektet" kommer under hösten att ta bort träd i området som bedöms vara i vägen för installationen. De forslar bort veden om inget annat sägs från vår sida.

Har boende i NVS frågor/funderingar skickar de dem till EEM kundservice@eem.se och anger Hyndevad VA installation som område. Sen beskriver man sitt ärende. Tex önskemål om flytt av anslutningspunkt.

Publicerat den 7 juli, 2020

Arbetsgrupp för trivselregler runt kajen

Nu har det bildats en arbetsgrupp för att ta fram trivselregler för vårt kajområde. Om någon önskar delta, kontakta någon i styrelsen.

Publicerat den 3 juli, 2020

Protokoll från årsmötet

Nu kan ni hitta protokollet från årsmötet på anslagstavlan vid paviljongen samt här på hemsidan under Dokument.

Publicerat den 2 juli, 2020

Grinden stängs temporärt under kvällstid

På grund av störande ungdomar som besöker vårt område och bad under kvällstid kommer vi temporärt hålla grindarna låsta under kvällstid en tid framöver. Om du inte kan koden så kontakta någon i styrelsen.

Uppdatering 2020-07-03: Vi har återigen grinden öppen så att tidningsbuden kommer in i området. Det är nu lugnare under kvällstid, men om problemen återkommer kan vi behöva stänga grinden igen.

Publicerat den 26 juni, 2020

Närsjökiosken öppen lördag 27 juni klockan 10-12!

På lördag öppnar Närsjökiosken igen vid paviljongen. Kom och köp godis och glass mellan klockan 10-12!

Publicerat den 25 juni, 2020

Kajområdet

Vi i NVS styrelse vill uppdatera och förnya dagens regler för Kaj, kajplanen och andra bryggor och båtplatser. Vi kommer att starta en utredning med delar av styrelsen, kajkommittén och några andra medlemmar för att förnya de reglerna som finns. Meddela JohnBertling@hotmail.com om ni vill deltaga i utredningsgruppen. Därför ber vi er medlemmar också att skicka era synpunkter och önskemål , om ovan nämnda ytors användning i framtiden, till Johns mail.

Vi måste förhålla oss till Miljöbalken inkl strandskyddslagen , allemansrätten samt alla andra utredningar kommunen har levererat, inte minst de om den närliggande ytvattentäkten.

Styrelsen genom John

Publicerat den 15 juni, 2020

Närsjö samfällighetsförenings årsmöte 2020, kallelse

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfällighetsförenings årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

 1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs max 1 person per tomt bör delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
 2. Delta genom ombud, blankett på sid 3, som ska tas med av ombudet, kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
 3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna, sid 5-8, och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Fika kommer inte att serveras på mötet detta år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 20200621, 11.00

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

§1 Stämmans öppnande

§2 Upprättande av röstlängd

§3 Stämman stadgeenligt utlyst

§4 Val av ordförande för stämman

§5 Val av sekreterare för stämman

§6 Val av justerare för stämman

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

§8 Revisorernas berättelse

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Propositionen

§11 Styrelsens förslag till budget

§12 Projekt- och underhållsplan

§13 Val av styrelsemedlemmar.

§14 Firmatecknare

§15 Val av 2 revisorer och 1 suppleant (1 år)

§16 Val av vattenkommitté (1 år)

§17 Val av kajkommitté (1 år)

§18 Val av valberedning (1 år)

§19 Festkommittén för 2021

§20 Övriga och på mötet väckta frågor:

§21 Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

§22 Närvarolotteri

§23 Avslutning

Publicerat den 7 juni, 2020

Midsommar

I år blir vårt midsommarfirande lite annorlunda men vi klär midsommarstången som vanligt klockan 10:00!

På eftermiddagen blir det en tipspromenad med två stationer; chokladhjul och bollkastning. Fina priser till vinnande lag utlovas!

Vi går en familj i taget på tipspromenaden och det får endast vara en familj vid varje station. Det kommer finnas både barn och vuxenfrågor. Kostnaden är 50 kr per familj som betalas med swish och då ingår två omgångar vid stationerna samt glass när man gått i mål. Vi har olika starttider för våra områden för att minska på antalet personer.

10:00 Vi klär midsommarstången

Ta gärna med blommor!

14:30 – 16:00 Tipspromenad

Starttider

14:30-14:50 Grönt område

14:50-15:10 Orange område

15:10-15:30 Blått område

15:30-15:50 Rött område

Publicerat den 19 maj, 2020

Närsjö samfällighets årsmöte 2020

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfälldhetens årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

 1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs endast 1 person per tomt får delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
 2. Delta genom ombud, blankett som ska tas med av ombudet kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
 3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Publicerat den 19 maj, 2020

Soppåsar nu i lager igen

Nu finns alla färger av soppåsar att hämta i området igen! Styrelsen uppmanar alla att sopsortera ordentligt med alla olika påsar.

Publicerat den 11 maj, 2020

Arbetsdag 9 maj

Under en solig lördagsförmiddag fixades vårt fina område till inför sommaren, studsmattan sattes upp, vägarna och badet fixades till mm. Tack till alla som kom och hjälpte till under dagen eller en annan dag!

Publicerat den 11 maj, 2020

Arbetsdag, midsommar och årsmöte i Coronatider

Vi i styrelsen har diskuterat kommande årsmöte och midsommarfirande och dragit slutsatsen att med nuvarande Coronastatus kan vi inte genomföra dessa på samma sätt som tidigare. Midsommarfirandet kommer att ställas in om inte det kommer ny information från myndigheterna som medger att vi kan fira midsommar. Vår inriktning är att vi ska ha bestämt och meddelat här på hemsidan senast en månad innan midsommarfirande och årsmöte hur det blir.

Arbetsdagen 9:de maj genomför vi, det är frivilligt att deltaga och det är viktigt att vi följer de rekommendationer om avstånd som finns. Man kan även välja att hjälpa till en annan dag. Ett anslag om vad som behöver göras kommer att sättas upp på anslagstavlan vid paviljongen och om man gör något av det så kan man stryka över den raden.

Publicerat den 27 april, 2020

Snart börjar soporna att tömmas igen!

Årets första soptömning blir den 12 maj och det går bra att vända på tunnorna och börja använda dem nu.

Publicerat den 7 april, 2020

Vattnet sätts på 11 april!

På påskafton sätts vattnet på i år, tänk på att stänga era kranar före dess! Alla som är på plats i Närsjö vid påsättningen får gärna hjälpa till genom att titta hos era grannar som ev inte är på plats att vattnet inte står och sprutar.

Publicerat den30 mars, 2020

Vatten och avlopp, rapport från möte med Lantmäterisamrådet

Representation från styrelsen idag varit på Lantmäterisamråd som syftade till att lägga fast markområdes- och ledningsrättsavtalen för de 5 installationsområden som är aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Om inga besvär kommer in inom 4 veckor beslutas det om att avtal och uppritade kartor för ledningsrätter och andra anläggningar gäller och EEM får rådighet (tillgång till område och rätt att börja bygga). Efter besluten påbörjar EEM upphandling och efter det påbörjas VA byggnationen, som beräknas till ca 2 år.

Observera att det är andra områden i fokus förutom Närsjö och enskilda fastighetsägare kan lämna in besvär, inom 4 veckor, som fördröjer hela VA projektet.

Vi från NVS, identifierade inget att bevära om på mötet.

Lantmäteriet sänder protokoll från mötet inom en vecka. Vi kommer att förmedla det till er medlemmar via hemsidan.

2020-03-23 Protokollet finns nu under fliken dokument.

Publicerat den 17 mars, 2020

Arbetsdag lördag 9 maj kl 11:00, samt problem med vildsvin i området

Styrelsen planerar en arbetsdag den 9 maj klockan 11:00, skriv in det i era kalendrar redan nu! Mer information om vad som ska göras kommer senare.
Under senvintern har problem med vildsvinens framfart i Närsjö eskalerat och de har förstört på flera tomter vid Karl Paus väg och runt paviljongen. Styrelsen har diskuterat åtgärder och förbereder för att sätta upp elstängsel längs östra delen av vårt område.

Uppdatering 2020-03-17

Efter diskussion med Närsjö gård samt representanter från kommunen (VA-ombyggnationen) överväger vi nu jakt som ett alternativ till stängsel.

Tills vi i samfälligheten har beslutat vad som är den bästa och mest effektiva åtgärden är det upp till var och en att skydda sin trädgård.

Publicerat den 12 mars, 2020

Nu är hösten här…

och det är dags att låsa bommarna. Vi är tacksamma om de som tog hand om låsen i våras, sätter tillbaka dem och låser våra bommar.

Publicerat den 21 oktober, 2019

Uppdaterad VA-information från Eskilstuna Energi & Miljö

Nu har Eskilstuna Energi & Miljö uppdaterat sin information på hemsidan om komunalt vatten och avlopp i Närsjö. Ni hittar hemsidan här:

http://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/hyndevad/

Publicerat den 17 september, 2019

Stort tack till alla som hjälpte till under arbetsdagen!

Lördagen den 14 september var det arbetsdag i Närsjö och vi var många som hjälpte till och arbetade i solskenet! Bland annat så fixades vägarna till, badet städades inför kommande vinter, studsmattan togs ned och ett jättejobb utfördes med att sprida ut sand över fotbollsplanen för att jämna till den. Efteråt åt vi korv och fikade i det fina vädret.

Publicerat den17 september, 2019

Vatten och sopor 1

I år stängs vattnet av den 6 oktober och efter det kommer vi att beställa en sista hämtning av soporna. Det är fritt fram att slänga sopor fram till slutet av v 41, men efter det ber vi alla att ta med sig sina sopor hem.

Publicerat den16 september, 2019

Kajplatser

Under sommaren har över hälften av kajplatserna vid T-bryggan stått tomma och det finns några NVS:are som skulle vilja ha en båtplats.

Styrelsen har tagit fram ett förslag för att kunna lösa detta och nu undrar vi om någon är intresserad av att överlåta sin plats.

Förslag: För att alla som vill ha en båtplats vid T-bryggan skall kunna få en, ska man kunna sälja/överlåta sin kajplats till annan NVS fastighetsägare för ett enhetspris om 4000 kr. Ni meddelar styrelsen om ni kan tänka er att sälja eller om ni vill köpa en kajplats.

Det går även bra att låna ut sin kajplats kostnadsfritt eller mot erlagd årsavgift, men bara till annan NVS fastighetsägare.

För alla som har plats på de privata bryggorna går det bra att hämta sitt avtal hos John om man är intresserad.

Vi ses på städdagen den 14 september klockan 11:00!

Hälsningar från Styrelsen

Publicerat den 30 augusti, 2019

Välkommen till höstens arbetsdag i Närsjö!

Lördagen den 14 september kl 11.00, samlas vi vid Paviljongen.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Grusvägarna
 • Ett lass sand ska spridas ut på fotbollsplanen
 • Städa och plocka undan vid badet
 • Ta ner studsmattan
 • Vägkanter och allmänningar, röjning och trimning
 • Paviljong och soppåsförråd förbereds för vintern
 • Ett dött träd på "berget" behöver tas ne

Styrelsen ordnar med varmkorv och bröd, samt kaffe.

Publicerat den 23 augusti, 2019

Augustifest på lördag 3/8

På lördag är det dags för augustifest med trubadur och quiz klockan 18:30. Anmäl er vid dansbanan!

Publicerat den 1 augusti, 2019

Sommar och sol!

Vad härligt det är med sommar i Närsjö! Speciellt alla soliga dagar! Styrelsen har inventerat alla bryggor och om någon är intresserad av att få sitt bryggavtal så finns de att hämta hos John, Karl Paus väg 21. Det finns ett antal brev från Eskilstuna Energi & Miljö till olika medlemmar uppe i brevlådan vid infarten till Närsjö, titta gärna om något av dem är till er. Vi har redan nu planerat in nästa arbetsdag som kommer att bli den 14 september klockan 11:00, skriv in det i era kalendrar redan nu även om vi kommer att påminna när det närmar sig.

Glad Sommar önskar Styrelsen

Publicerat den 16 juli, 2019

Medlemsavgift 2019

Årsstämman beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2019, dvs 1700 kr.

Avgift för båtplats vid T-bryggan, 100 kr.

Betala in beloppet till föreningens PlusGiro 895926-4 senast 2019-08-31. Inbetalningsavier märkta med efternamn ligger i brevlådan vid Paviljongen.

Trevlig sommar!

/Styrelsen

Publicerat den 25 juni, 2019

Årsmöteshandlingar…

...finns att hämta i brevlådan vid Paviljongen från torsdag och framåt! Vi ses på årsmötet.

Hälsningar Styrelsen

Publicerat den 16 juni, 2019

Varmt välkommen till Årsstämma!

Söndag 23 juni 2019 kl 11.00 vid Paviljongen

Vi bjuder på fika

/Styrelsen, Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

Arbetsdag söndag 5 maj

Den 5:e maj har vi en gemensam arbetsdag där vi tillsammans förbereder Närsjö för sommarsäsongen.

Exempel på arbetsuppgifter: Vårda gemensamma ytor, sätta upp studsmattan, göra ordning vid badet, sätta upp fotbollsnät, snygga till

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.