Gå till innehåll

Vattnet kommer att sättas på onsdagen den 13 april i år, kom ihåg att stänga alla era kranar före dess! Anledningen till att det i år sätts på under en vardag är att EEMs entreprenör vill vara med för att kunna laga eventuella skador på vårt vattensystem som kan ha skett under grävningen i området. Vid samma tidpunkt är det ok att vända på våra soptunnor och börja slänga sopor i Närsjö igen. Fler soppåsar har beställts.

Sedan sensommaren 2019 har vi i styrelsen jobbat för att få behålla vår T-brygga i nuvarande skick efter att Miljökontoret i Eskilstuna öppnat ett miljöärende om att bryggan utan tillstånd bygts ut för många år sedan. Miljökontoret öppnade även 5 andra ärenden om andra privata bryggor i området. Vi bemötte ärendet och efter många diskussioner med Miljökontroret stod det klart att vi var tvugna att söka dispens i efterhand annars skulle vi få ett rivningsföreläggande. Denna dispensansökan godkändes tidigt i juni 2021. Då lade Länsstyrelsen sig i ärendet istället och begärde en överprövning. Även detta bemöttes av styrelsen inför överprövningen som skedde i november 2021, men i januari i år får vi besked om att Länsstyrelsen upphäver dispensen och underkänner komunens utredning och dessutom ifrågasätter hela bryggans tillstånd, inte bara de utbyggnationer som tidigare var aktuella. Styrelsen har efter detta nu i februari överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva dispensen till Miljödomstolen i Stockholm.

Styrelsen har vid några tillfällen tagit hjälp av en advokat för att förstå bästa vägen framåt och har även själva lagt ner oräkneliga timmar på att läsa in oss och behandla dessa ärenden. Nu håller vi tummarna för att Miljödomstolen har en annan syn än Länsstyrelsen på vår brygga, annars väntar fler överklaganden...

Nu har installationen av vatten och avlopp påbörjats i Närsjö, om ni inte har varit där så kan vi meddela att det grävs och sprängs för fullt, just nu längs Karl Paus väg med start nedifrån vattnet. EEM uppdaterar om vad som sker varje vecka på sin hemsida: Hyndevad - eem.se

På söndag stängs vattnet av och som vanligt har vi beställt en sista tömning av soporna under nästa vecka. Efter denna tömning ber vi alla att inte stänga mer sopor i våra tunnor förrän i vår.

Kommunen gör vissa framsteg i upphandlingen av vatten- och avlopputbyggnaden i vårt område. De räknar med att ha upphandlingen klar under hösten. Ett led i utbyggnaden är att fälla en del träd för att göra plats för VA- byggnationer och maskiner. Fällda träd kommer förvaras på ängen i Närsjö.

Nu har det kommit upp flera nya skyltar i området, ett flertal med texten "Parkering förbjuden för obehöriga". Dessa finns vid infarten och vid dansbanan och snart kommer det även en vid kajen. Vid infarten finns även en ny skylt med "Här slutar allmän väg" och återvändsgränd. Vid kajen finns en skylt med trivselregler och vid badet en skylt om att det ska vara tyst efter 22:00 och cykling förbjuden. Bakgrunden till alla dessa nya skyltar om parkering och allmän väg är problemen vi har haft med störande motorburna ungdomar, kanske främst under förra året. Allemansrätten gör att alla är välkomna att bada vid vår badplats, men man har inte rätt att nyttja våra privata vägar eller parkera var man vill. Naturligtvis får alla boende i Närsjö och våra gäster parkera som tidigare!

Med nya båtplatsavtal på plats är det dags för berörda att ta ansvar för eventuell trailer, båt och båtplats. Många tar promenaden förbi kajen och för allas trevnad är det alla som har båtplatsavtal som gemensamt har ansvar för ordning kring kaj och brygga. Enkla och kortfattade regler finns att läsa på björken vid kajen, och mer utförliga regler finns under Dokument här på hemsidan i filen som heter: Ordning vid kajen 2021-07-28.

Styrelsen har uppdaterat avtalen för båtplatser vid T-bryggan, nya avtal kan hämtas och signeras hos John. Styrelsen har även köpt in nya skyltar som begränsar parkeringsmöjligheterna för utomstående inom området, skyltarna kommer sättas upp så snart de kommit. Nu finns även protokollet från årsmötet att läsa antingen här på hemsidan under fliken Dokument, eller uppsatt på anslagstavlan på Paviljongen.

Snälla fastighetsägare, som ni vet är våra vägar redan smala och nu gör vissa häckar vägarna ännu smalare. Service och anläggningsbilar har svårt att komma fram utan skador på bilen. Tänk om våra sopkärl inte töms pga att vägarna är för trånga. Är ni bussiga och ansar era häckar och gärna vägrenen utanför också, så det ser snyggt ut. Gärna redan nu till midsommar. På en del ställen skymmer växtligheten sikten och det är inte okey .Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över vägen bör du se till att det finns fri höjd om minst 4.6m och brett nog. Och gör det med marginal då det snart växer till igen. Hjälp gärna till och prata med era grannar om detta. De kanske behöver hjälp, men det är nog tyvärr så att om man inte själv kan hålla efter växtligheten så får man leja den servicen eller om man har någon snäll granne eller kompis som kan hjälpa till.

Tack /Styrelsen