Gå till innehåll

Arbetsdag 28:e april

Den 28:e april har vi en gemensam arbetsdag där vi tillsammans förbereder Närsjö för sommarsäsongen.

Exempel på arbetsuppgifter: röja upp efter trädfällning som gjorts under vintern,  sätta upp studsmattan, göra ordning vid badet, sätta upp fotbollsnät, snygga till vägar med mera.

Vi samlas KL 10:00 vid paviljongen för att fördela arbetsuppgifter. Ta med lämpliga redskap och verktyg.

Styrelsen ordnar fika till alla arbetsglada.