Gå till innehåll

Vattnet kommer att sättas på den 17 april, kom ihåg att stänga alla kranar före dess hälsar vattenkommittén!

Den 15 maj kommer vi att ha vårens arbetsdag i Närsjö, boka in det i era kalendrar redan nu! Mer information kommer när vi närmar oss. Hälsningar från styrelsen

Flera personer har reagerat på att det är många huggormar runt badet. Alla ormar är fridlysta så vi kan inte göra något åt det. Man får inte döda eller flytta ormar ute i fria naturen, mer information finns på naturvårdsverket.se

Problemet brukar dock minska när fler människor rör sig i området. Vi kommer att ha uppsikt runt badet den närmaste tiden för att se vad som händer.

Många undrar även när vattnet kommer sättas på, det kommer ske under andra halvan av april för att förhindra att ledningar mm fryser sönder. Exakt datum meddelas senare.

Hälsningar från styrelsen

Som vi berättat om tidigare så pågår en strandskyddskampanj från Miljökontoret angående våra bryggor i Närsjö. Fyra av de 6 öppnade miljöärendena är i stort avklarade och resultatet blev att bryggägarna tvingas minska sina bryggor. Två ärenden återstår. För det ena, T-bryggans utökning, har vi lämnat in en dispensansökan och för det andra återstående ärendet avser fastighetsägaren att ansöka om dispens för förändringen av bryggan under våren.

Tyvärr är vildsvinen tillbaka i området och förstör. Vi uppmanar alla tomtägare att skydda sina egna tomter med staket. Styrelsen kommer inte att kunna skydda vårt område med staket då EEM inte vill att vi sätter upp staket runt området då det skulle störa utbyggnaden av vatten och avlopp. Om problemen kvarstår efter att vatten och avlopp är installerat så kan eventuellt staket sättas upp för att skydda våra gemensamma områden som tex paviljongen mm.

Här kommer en liten uppdatering om installationen av vatten och avlopp i Närsjö samt om vildsvinen som fortsätter att besöka oss.

Kommunens projektledare för installation av vatten och avlopp säger att upphandlingen går inte så fort fram som han kunde önska och kan tyvärr inte ge några tidplaner. Samtidigt så hör medlemmar av sig och frågar hur de skall göra om de vill förbereda sig för VA installationen tex om djup vid installationspunkten. Rekommendationen är att EEM först gör sin installation fram till fastigheternas inkopplingspunkt innan fastighetsägaren installerar sin del fram till kopplingspunkten, annars kan fastighetsägaren bli tvungen att ändra det han påbörjat. Normala rördimensioner vid kopplingspunkten är för avlopp 110 mm och för vatten 32 mm. Allt material (rör mm) skall ha rätt klassning och tåla förläggning i mark utomhus. Det är viktigt att kontrollera materialegenskaperna och klassningen. Närmast på tur för EEM är att fälla träd som står i vägen för VA installationen. Sandeberg Carolina <Carolina.Sandeberg@esem.se> är vår kontakt för VA installationsfrågor.

För vildsvinen meddelar kommunen att de har skjutit av och förhindrat att svinen bor och rör sig inom vattenverkets områden, och lagat staketet. Men trots det så finns det lite svin kvar och de har hälsat på ett par tre gånger redan i björkskogen vid paviljongen. Tyvärr är det nog så att varje enskild fastighetsägare får skydda sina tomter från svinintrång tills vatten och avlopp är installerat då föreningen eventuellt sätter upp ett staket.

Alla medlemmar ska ha fått ett brev hem från Eskilstuna Energi och Miljö angående inventering av fastighetsgränser samt inmätning av elserviser. I korthet innebär det att man kommer att inventera fastighetsgränserna och undersöka hur eldragningen ser ut på tomterna (märks upp med ej permanent färg). Arbetena innebär att de kan behöva gå in på allas tomter samt att röra sig i tomtgränserna.

EEM meddelar även att de nu arbetar med upphandlingsunderlaget för vatten- och avloppsprojektet. När det är klart kommer upphandling att starta och därefter kan de presentera en tidsplan för projektet.