Gå till innehåll

Här kommer en liten uppdatering om installationen av vatten och avlopp i Närsjö samt om vildsvinen som fortsätter att besöka oss.

Kommunens projektledare för installation av vatten och avlopp säger att upphandlingen går inte så fort fram som han kunde önska och kan tyvärr inte ge några tidplaner. Samtidigt så hör medlemmar av sig och frågar hur de skall göra om de vill förbereda sig för VA installationen tex om djup vid installationspunkten. Rekommendationen är att EEM först gör sin installation fram till fastigheternas inkopplingspunkt innan fastighetsägaren installerar sin del fram till kopplingspunkten, annars kan fastighetsägaren bli tvungen att ändra det han påbörjat. Normala rördimensioner vid kopplingspunkten är för avlopp 110 mm och för vatten 32 mm. Allt material (rör mm) skall ha rätt klassning och tåla förläggning i mark utomhus. Det är viktigt att kontrollera materialegenskaperna och klassningen. Närmast på tur för EEM är att fälla träd som står i vägen för VA installationen. Sandeberg Carolina <Carolina.Sandeberg@esem.se> är vår kontakt för VA installationsfrågor.

För vildsvinen meddelar kommunen att de har skjutit av och förhindrat att svinen bor och rör sig inom vattenverkets områden, och lagat staketet. Men trots det så finns det lite svin kvar och de har hälsat på ett par tre gånger redan i björkskogen vid paviljongen. Tyvärr är det nog så att varje enskild fastighetsägare får skydda sina tomter från svinintrång tills vatten och avlopp är installerat då föreningen eventuellt sätter upp ett staket.

Alla medlemmar ska ha fått ett brev hem från Eskilstuna Energi och Miljö angående inventering av fastighetsgränser samt inmätning av elserviser. I korthet innebär det att man kommer att inventera fastighetsgränserna och undersöka hur eldragningen ser ut på tomterna (märks upp med ej permanent färg). Arbetena innebär att de kan behöva gå in på allas tomter samt att röra sig i tomtgränserna.

EEM meddelar även att de nu arbetar med upphandlingsunderlaget för vatten- och avloppsprojektet. När det är klart kommer upphandling att starta och därefter kan de presentera en tidsplan för projektet.

Vattnet stängs i år av söndagen den 25 oktober!

Nu finns det redskap vid grushögen på Karl Paus väg så att alla och envar kan stanna till och spontanfylla en grop eller två i våra vägar.

Sista ordinarie soptömningen var v38, men vi kommer att begära extra tömning tills vattnet stängs av. Överfyll inte tunnorna utan sök upp en tunna där era påsar får rum. Ni som har möjlighet kan väl ta med påsen hem till er andra bostad.

För allas kännedom så har Miljökontoret startat en kampanj i vårat område, att strandskyddslagen följs. Första brevet med frågor fick vi 2019-08-19. Då meddelade Miljökontoret att de har noterat att flera åtgärder har gjorts i strandskyddat område hos oss, som de ställde frågor på. Vi har besvarat dessa frågor. Det handlade om förändrade bryggor och anläggningar. Den 13 augusti i år fick vi ytterligare ett brev från miljökontoret där de berättar att deras kampanj fortsätter och omfattar numera 6 separata ärenden, där de funnit avvikelser inom vårt område. Styrelsen och några till har haft möte och diskuterat den uppkomna situationen, som är väldigt allvarlig och kan komma att innebära att flera bryggor mm måste återställas. Vi i styrelsen och andra berörda vet inte ännu utfallet.

  

Föreningens ekonomiska förvaltare har idag börjat skicka ut avier för medlemsavgiften per mejl. Bankgironumret verkar ev. vara felaktigt och vi uppmanar alla att avvakta med inbetalningen tills vi i styrelsen hunnit stämma av med förvaltaren! Återkommer med vidare information snarast! /Styrelsen

Uppdatering: 2020-08-11

Angående medlemsavgiften: BORTSE från tidigare faktura med fel bankgiro! Mejl med nya uppdaterade avier är på väg ut till alla. Förvaltaren beklagar misstaget i föregående mejl!

Rätt Bankgironummer ska alltså vara 591-6424.

Medlemmar som inte har e-post kommer inom kort att få sin avi (till sin hemadress) med vanliga posten.

Ni som undrar vart avierna för inbetalning av årsavgiften för 2020 har tagit vägen så kan vi meddela att de kommer att skickas hem till alla under augusti.

Nästa städdag i området blir söndagen den 13 september klockan 11:00. Vi hjälps åt att fixa vägarna inför hösten, fixar vid badet, tar ner studsmattan mm.