Gå till innehåll

Badplatsen

Skötsel och underhåll av badet, det vill säga badstranden, gräsmattan, badbryggor, bänkar, buskar och träd samt livboj, hjälps vi alla åt med!

Det innebär att vi hjälps åt med att se efter så att spikskallar hålls nere, plankor oljas och byts vid behov, sanden och lågvattenbotten krattas och gräset klipps och att var och en ser till att skräp plockas bort. 

Det är bad- och vistelseförbud för hundar vid områdets allmänna badplats och badbrygga. Hygienaspekter och några incidenter mellan djur och barn ligger som grund för detta förbud.

Cyklar och mopeder skall parkeras utanför badplatsen.