Gå till innehåll

Information

Välkommen till Närsjös samfällighetsförenings hemsida!

Närsjö är ett av Eskilstuna kommuns absolut äldsta sommarstugeområden. Området omfattar 84 fastigheter, varav 6 st är fast boende, och ligger vackert beläget vid Hyndevadsån. Under sommarmånaderna flyttar många ut till sina stugor för att leva ett enklare och mer naturnära liv än vad vintern ger möjlighet till. De boende i samfälligheten sköter tillsammans om vägnät, dansbana, fotbollsplan, badstrand, båtbryggor m.m. Via menyn ovan kan du läsa den senaste informationen från styrelsen.

Vi vill poängtera att detta är det enda forum på Internet som styrelsen väljer att lägga sin information.