Gå till innehåll

Vägnätet

Vägarna tillhör området och det är allas vår plikt att se till att de är framkomliga. Vägen ska hållas minst 4 meter bred. Uppstår gropar på vägen ska dessa fyllas igen. Vid torrt och dammigt väglag kan vägarna saltas eller vattnas. Häckar får inte vara så höga att de skymmer sikten eller stör framfart. Buskar, träd och gräs ska röjas utanför tomtgränsen. Om vi alla hjälps åt med detta behöver inga klagomål höras. Vid behov kallar vi till gemensamma arbetsdagar! 

Väggrus skall alltid finnas tillgänglig på olika platser för att respektive fastighetsägare skall kunna avhjälpa uppkomna störande gropar.

Viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla fastlagda hastigheter och att tänka på våra barn som springer och cyklar runt i området. De eller husdjur kan r20usa ut i vägen precis när som helst.

FARTBEGRÄNSNINGEN I HELA OMRÅDET ÄR 20 KM/TIM !