Gå till innehåll

Vår gemensamhetsanläggning GA2

Hej NVS:are

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening (NVS) äger och förvaltar alla anläggningar inom vårat område i Närsjö. Det var i början av 2000-talet, i samband med att 74 av våra 84 fastigheter köpte loss sin tomt från Närsjö gård, som Lantmäteriet skapade en anläggningsenhet (GA2), som omfattar  alla våra vägar, vattensystem, paviljong med dansbana mm.

Men dessvärre fick inte de som redan ägde sin fastighet del av Officialservitutet, till GA2 när den skapades. I praktiken har det inte inneburit någonting, men vi noterar att den svenska byråkratin ökar och vi vet inte vad det betyder i framtiden för de 10 fastigheter som står utanför en andel i GA2.

Vi i styrelsen har beslutat att alla medlemmar i NVS ska vara anslutna till GA2 och ha en andel i anläggningarna. NVS styrelsen har inte för avsikt att ta betalt för inträdet men vi rår inte över Lantmäteriets administrativa kostnader, som just nu är ca 3600kr/fastighet. Vi reserverar oss också för om Lantmäteriet bestämmer att någon form av betalning för del i anläggningen GA2 skall tas ut.

Rent praktiskt går det till så att ni ansöker, via en blankett, om inträde i GA2 och vi uppmanar Karl Paus väg 1,3,9,11,13,15,19,21, Wirgins väg 4 och Tomtebo att göra det senast den 10 september i år. Alternativet är att NVS börjar särbehandla er 10 och förmodligen måste höja årsavgiften för er som någon slags ”hyra”.

Nu är det emellertid så att styrelsen har tagit beslut om att föreningen betalar hälften, 1800kr, av Lantmäteriets admin avgift och varje medlem betalar den andra hälften. Vi reserverar oss för att vi inte har fått en exakt adminkostnad från Lantmäteriet ännu.

Anledningen till att vi tar upp ägande av GA2 anläggningen nu är att Lantmäteriet (tvångs)ansluter fastigheten ,på KPA 19, till GA2 när de ändå har en förrättning på fastigheten på KPV19.

Vänligen Styrelsen. 2020-08-02

Ansökningsblankett för inträde finns här