Gå till innehåll

Inspektion av dagvatten

Styrelsen har blivit kontaktad av kommunen som meddelar att förstudien för eventuell utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har gått enligt planerna och ska vara färdig nu i juni. De kompletterar nu förstudien med att besöka och inspektera vårt område för att se hur vårt dagvatten fungerar och avleds idag. Därför kommer det vistas folk från kommunen/Eskilstuna Energi & Miljö i Närsjö under de närmsta veckorna.

Läs gärna mer om förstudien och planerna på EEM's hemsida genom att klicka här