Gå till innehåll

Kajområdet

Vi i NVS styrelse vill uppdatera och förnya dagens regler för Kaj, kajplanen och andra bryggor och båtplatser. Vi kommer att starta en utredning med delar av styrelsen, kajkommittén och några andra medlemmar för att förnya de reglerna som finns. Meddela JohnBertling@hotmail.com om ni vill deltaga i utredningsgruppen. Därför ber vi er medlemmar också att skicka era synpunkter och önskemål , om ovan nämnda ytors användning i framtiden, till Johns mail.

Vi måste förhålla oss till Miljöbalken inkl strandskyddslagen ,  allemansrätten samt alla andra utredningar kommunen har levererat, inte minst de om den närliggande ytvattentäkten.

Styrelsen genom John