Gå till innehåll

Latrinhämtning – nya regler för 2017

Från och med i år hämtas bara kärl som står synligt bredvid dasset eller framme vid vägen beroende på vilket abonnemang du har.

Norera också att det numera är hämtningsveckor istället för som tidigare hämtningsdagar.
Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 måndag morgon på din hämtningsvecka (vilka veckor det är har du fått information om per post ifrån Eskilstuna Energi & Miljö).

Den exakta hämtningsdagen kan alltså variera. Anledningen till förändringen är att EEM ska kunna samordna hämtning av latrin på ett bättre sätt.

Läs mer på EEMs hemsida genom att klicka här