Gå till innehåll

Möte med Eskilstuna Energi & Miljö

Några ifrån styrelsen har träffat EEMs projektledare och deras miljökonsult för att prata om områdets dagvatten. Styrelsen passade även på att fråga om VA läget.
 
VA läget
EEM menar att området är en utmaning och att de ligger i en planeringsfas som kommer att pågå i ca 2 år och själva byggandet beräknas också ta ca 2 år. Det inkluderar det område som pekas ut på EEMs hemsida. Egentligen ingen ny information i dagsläget, utan eventuell anslutning kan ske tidigast år 2021.

Rörförläggning kommer till stor del att följa våra vägar och ligga djupt nog för att inte frysa. EEM kommer alltså att bli tvugna att spränga en hel del.  De återställer vägarna enligt best praxis med rätt material och lutningar för att klara en bra avrinning. Vi slipper då förhoppningsvis våra egengjorda vattenkanaler.
Ett bekymmer kan bli våra befintliga sommar- och sjövattensystem. EEM vill gärna ha de kartor vi har som visar vart de ligger. 
 
EEMs plan just nu är att bygga ett antal pumpstationer i området och vissa hushåll får självfallssystem och andra kommer att få tryckpumpssystem. I dagsläget så är det varje enskild fastighetsägare som ansvarar för rörförläggningen på den egna tomten.
 
EEM visade en nivåkarta för området och den visade på att tomterna i svackan vid infarten i området är ett ”lågområde”.
Vi behöver inte svara för problemställningar som detta kan innebära. EEM kommer att kontakta varje hushåll och reda ut varje fastighetsägares situation enskilt.

Dagvattnet
Styrelsen informerade om att vi inte känner till att någon enskild fastighetsägare har några större bekymmer med dagvattnet. Vi diskuterade våra vägars och dikens utformning och förmåga att avleda vatten. Vi visade på våra trix för att hantera vattnet som rinner längs vägarna.

Styrelsen fortsätter följa planarbetet på EEMs hemsida och har en fortsatt dialog med dem.