Login

När ni flyttar till Närsjö

Välkommen

Innan man köper en bostad i en samfällighet bör man göra grundliga undersökningar och förberedelser. Det är viktigt att läsa igenom stadgarna för föreningen och att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem. Vi har tex obligatoriska arbetsdagar, då alla medlemmar ska hjälpa till att underhålla vår gemensamhetsanläggning GA2 (grönytor och anläggningar). Det hör även till att fastighetsägarna kontinuerligt fyller igen väggropar i sitt närområde och klipper sina häckar utan uppmaning från andra. Man bör också undersöka föreningens ekonomiska ställning och hur mycket avgifter man förväntas betala.

Föreningsavgiften fastställs årligen vid årsstämman. Bra att klarlägga vid ägarbyte är att det är ägaren till fastigheten vid debiteringstillfället som är skyldig att betala hela avgiften oavsett om man har en privat uppgörelse med den nya ägaren. Om föreningsavgiften inte täcker föreningens kostnader kan extra uttaxeringar behövas, vilket innebär att alla medlemmar måste betala in det begärda beloppet..

Alla fastighetsägare i Närsjö Villatomters Samfällighetsförenings område är automatiskt med i föreningen NVS. En lista över alla ingående fastigheter finns i förättningen av GA2.

Ni som får uppgifter av mäklaren eller förra ägaren om att ni har en båtplats, på den gemensamma T-bryggan, så är det bra att känna till att föreningen äger den bryggan och ni som har en plats där hyr den mot en avgift som betalas samtidigt som föreningsavgiften. Med innehav av båtplats följer skyldigheter förstås. De finns att läsa om här, login krävs. Kontakta styrelsen om du vill hyra en båtplats.

De "privata" bryggorna ägs och förvaltas av er som fastighetsägare, och då hör en nyttjanderätt till fastigheten, som föreningen har utfärdat. Styrelsen kan närsom helst avsluta utfärdade nyttjanderätter. Från T-bryggan och uppströms ägs vattnet av Närsjö gård och de menar att alla existerande bryggor har lov att vara där, men beakta att över det gäller flera lagar såsom Allemansrätten, Miljöbalken, Strandskyddslagen, Jordbalken mm.

Numret till er bryggplats finns i medlemsregistret på hemsidans vänstra meny, inloggning krävs. Platsen för de egna bryggorna pekas ut i dokumentet "Nummer till eran brygga" i dokumentkatalogen "Avtal och stadgar"

Bolagsuppgifter
Föreningens officiella namn: Närsjö Villatomters Samfällighetsförening. Vi brukar förkorta det NVS.
Organisationsnummer: 717903-9339
Bolagsform: Samfällighet
-
Adress
NVS
Corneliusväg 2
63513 Eskilstuna
email:NVS@Narsjo.nu

Vänligen Styrelsen

20230517

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.