Gå till innehåll

Nu finns svarta soppåsar!

Nu kan ni även hitta svarta soppåsar i vårt förråd för soppåsar, dessa används för allt som de andra färgerna inte täcker in. Så nu är det slut med att använda egna påsar som man tex fått när man handlat på olika affärer för det brännbara avfallet. Är ni osäkra på vad som ska sorteras i vilken påse så finns det en guide på EEMs hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/sorteringsguiden/

På vissa platser har sopbilen och andra stora bilar trångt att ta sig fram, vi ber alla att ta in sina häckar så att framkomligheten ökar.