Gå till innehåll

Skötsel av området

Stort tack till de ca 10 stycken som medverkade vid arbetsdagen 28/4!

Arbetsuppgifter återstår att göra och vi välkomnar alla Närsjö-medlemmar att delta i nästa arbetsdag: Söndag 27:e maj kl. 10.00, vi ses som vanligt vid Paviljongen.

Obs! Listor gällande klippning och skötsel vid badet resp. T-bryggan sitter uppe på anslagstavlan, fyll i vilken/vilka veckor just Du tar ansvar för.

Trevlig vår!