Gå till innehåll

Styrelsen

Styrelsen har mellan 4 – 6 ordinarie, protokollförda möten per sommarhalvår. Därutöver är styrelsemedlemmarna väldigt aktiva inom olika projekt samt att delar av styrelsen även har spontana möten under högsommarperioden. Detta arbetssätt gör att styrelsen är uppdaterad på olika händelser, projekt och kommittéarbeten.

Vill du komma i kontakt med styrelsen, se fliken "styrelsemedlemmar".