Gå till innehåll

Uppdaterad info om VA

Eskilstuna Energi och Miljö har nu uppdaterat informationen om kommunalt VA på sin hemsida. De skriver b.la:

"Vi har nu svar på de flesta frågor som ställdes i förstudien och har en bild av vad som behöver göras. Det innebär bl a:

  • Att vi valt VA-system och genomfört en förprojektering av vatten och spillvatten för samtliga områden
  • Att vi tagit fram kalkyler för VA-utbyggnaden utifrån framtagna underlag
  • Att dialogen med tillsynsmyndigheterna är startad för att få en bild av alla tillstånds som behövs för att genomföra VA-utbyggnaden"

Läs mer på EEMs hemsida om hur de ser på VA-utbyggnadsprojektet och uppskattad tidplan m.m.