Gå till innehåll

Uppdatering från styrelsen angående vår T-brygga

Vår överklagan till Mark och Miljödomstolen (eg Nacka Tingsrätt) ändrade inte på Länstyrelsens beslut, som rev upp den tidare erhållna dispensen, men domstolen var inte enig. Det fanns de som tyckte att vi skulle beviljas dispens i enlighet med Eskilstunas Statsbyggnadsförvaltnings beslut i ärendet. Efter konsultation med vår advokat så har vi överklagat till Mark och Miljööverdomstolen med tillägg av ytterliggare material och Göran Perssons mål om oskälighet att inte bevilja dispens när vissa omständigheter råder.

Se även tidigare inlägg i ärendet i flödet nedan, från 21 feb 2022 osv.