Gå till innehåll

Våra bryggor, uppdatering

Som vi berättat om tidigare så pågår en strandskyddskampanj från Miljökontoret angående våra bryggor i Närsjö. Fyra av de 6 öppnade miljöärendena är i stort avklarade och resultatet blev att bryggägarna tvingas minska sina bryggor. Två ärenden återstår. För det ena, T-bryggans utökning, har vi lämnat in en dispensansökan och för det andra återstående ärendet avser fastighetsägaren att ansöka om dispens för förändringen av bryggan under våren.