Gå till innehåll

Vatten och avlopp, rapport från möte med Lantmäterisamrådet

Representation från styrelsen idag varit på Lantmäterisamråd som syftade till att lägga fast markområdes- och ledningsrättsavtalen för de  5 installationsområden som är aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Om inga besvär kommer in inom 4 veckor beslutas det om att avtal och uppritade kartor för ledningsrätter och andra anläggningar gäller och EEM får rådighet (tillgång till område och rätt att börja bygga). Efter besluten påbörjar EEM upphandling  och efter det påbörjas VA byggnationen, som beräknas till ca 2 år. 

Observera att det är andra områden i fokus förutom Närsjö och enskilda fastighetsägare kan lämna in besvär, inom 4 veckor, som fördröjer hela VA projektet.

Vi från NVS, identifierade inget att bevära om på mötet.

Lantmäteriet sänder protokoll från mötet inom en vecka. Vi kommer att förmedla det till er medlemmar via hemsidan.

2020-03-23 Protokollet finns nu under fliken dokument.