Gå till innehåll

Vatten och vildsvin

Här kommer en liten uppdatering om installationen av vatten och avlopp i Närsjö samt om vildsvinen som fortsätter att besöka oss.

Kommunens projektledare för installation av vatten och avlopp säger att upphandlingen går inte så fort fram som han kunde önska och kan tyvärr inte ge några tidplaner. Samtidigt så hör medlemmar av sig och frågar hur de skall göra om de vill förbereda sig för VA installationen tex om djup vid installationspunkten. Rekommendationen är att EEM först gör sin installation fram till fastigheternas inkopplingspunkt innan fastighetsägaren installerar sin del fram till kopplingspunkten, annars kan fastighetsägaren bli tvungen att ändra det han påbörjat. Normala rördimensioner vid kopplingspunkten är för avlopp 110 mm och för vatten 32 mm. Allt material (rör mm) skall ha rätt klassning och tåla förläggning i mark utomhus. Det är viktigt att kontrollera materialegenskaperna och klassningen. Närmast på tur för EEM är att fälla träd som står i vägen för VA installationen. Sandeberg Carolina <Carolina.Sandeberg@esem.se> är vår kontakt för VA installationsfrågor.

För vildsvinen meddelar kommunen att de har skjutit av och förhindrat att svinen bor och rör sig inom vattenverkets områden, och lagat staketet. Men trots det så finns det lite svin kvar och de har hälsat på ett par tre gånger redan i björkskogen vid paviljongen. Tyvärr är det nog så att varje enskild fastighetsägare får skydda sina tomter från svinintrång tills vatten och avlopp är installerat då föreningen eventuellt sätter upp ett staket.